Visionen

Udviklingen af Randers midtby skal kunne fremhæves som et af nutidens visionære og ambitiøse eksempler på en totaløkonomisk, bæredygtig byudvikling, hvor bylivsmæssige, trafikale og klimatilpasningsmæssige aspekter går op i en højere helhed.

Udviklingen af Randers midtby skal kunne fremhæves som et af nutidens visionære og ambitiøse eksempler på en totaløkonomisk, bæredygtig byudvikling, hvor bylivsmæssige, trafikale og klimatilpasningsmæssige aspekter går op i en højere helhed.

Visionen er at skabe en imødekommende by, der indrettes med ”værerum”, hvor Randersborgere kan mødes og være sammen om forskellige aktiviteter – eller måske også bare være til stede – sammen. Vi kan understøtte de relationer, som allerede findes. Nye relationer kan medvirke til at understøtte byens selvforståelse som den rummelige by med sjæl, der giver plads til nye tanker og ideer, og anerkender de mennesker, vi er. Byen til Vandet kan bidrage til at tilbyde en vedkommende by med boliger, arbejdspladser og byrum for alle i alle aldre med alle livsvilkår.

Byens selvforståelse spejles i borgernes adfærd og byens atmosfære. Den gode by kendes på viften af invitationer til ophold i fællesskabet, og byens rum kan blive ”hjerterum” med plads til både aktiviteter og ro. Byen til Vandet kan skabe og formidle den generøse by, der giver mere end den tager.

Læs om Byen til Vandet

Se scenarier og billeder af mulige løsninger nedenfor