Vurdering af forslagene

Ud fra en række kriterier og ud fra input fra borgere og rådgivere vurderer en dommerkomité forslagene og kårer et vinder-team i september 2019

De tre forslag til udviklingsplaner bliver bedømt af dommerkomitéen ud fra, hvor overbevisende opgaven er løst i forhold til vision, mål, programkrav og ønsker til besvarelsen. Overordnet vil dommerkomitéen fokusere på, om forslagene har ”ramt Randers”, dvs. at de foreslåede planer skal passe ind i byen som helhed. I bedømmelsen indgår også input fra debatperioden og fra rådgivere. 

Vinderforslaget udvælges  i september 2019 på baggrund af en samlet bedømmelse af det økonomisk mest fordelagtige forslag vurderet som det bedste forhold mellem kvalitet, vision og overholdelse af programkrav.

Du finder alle bedømmelseskriterier i konkurrenceprogrammet

Det er hensigten, at vinderforslaget efterfølgende skal færdiggøres til et forslag til en endelig udviklingsplan, hvor delelementer fra de øvrige forslag kan indgå.

Repræsentanter fra Randers Byråd

 • Borgmester Torben Hansen (A)
 • Formand for udviklingsudvalget Christian Brøns (V)
 • Formand for miljø- og teknikudvalget Frank Nørgaard (O)
 • Medlem af udviklingsudvalget Daniel Madié (C)
 • Medlem af udviklingsudvalget Henning Jensen-Nyhuus (A)
 • Medlem af udviklingsudvalget Mogens Nyholm (B)

Realdania

 • Projektchef Mikkel Suell Henriques

Fagdommere

 • Arkitekt og professor Tom Nielsen
 • Arkitektrådgiver Mats Olsson
 • Programleder Anna Esbjørn, Concito

Realdania By og Byg

 • Chefkonsulent Claus Ravn

Advisory Board

 • Partner, MRICS Carsten Gørtz Petersen, Colliers International Danmark A/S
 • Indehaver Ulrik Max Jørgensen, A1 Consult A/S

Randers Kommune

 • Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt
 • Økonomidirektør Lars Sønderby
 • Direktør for udvikling, miljø og teknik Jens Heslop
 • Chef for plan, byg og veje Jan Scheel

Konkurrencesekretariat og ressourcepersoner for dommerkomitéen

Konkurrencesekretær

 • Proceskonsulent Johan Bramsen, Pluss Leadership

Randers Kommune

 • Programleder for Byen til Vandet Malene Lauge Nielsen
 • Økonomisk chefkonsulent Jimmi Joensen
 • Klimakoordinator Mia Rix

Dommerkomitéen har ret til at indkalde yderligere rådgivere eller på anden vis ændre i den understøttende organisation, hvis der måtte opstå behov herfor.