Vilkår og krav til forslagene

De tre forslag til en udviklingsplan er lavet på baggrund af et konkurrenceprogram, der skal sikre, at forslagene udfolder visionen for Byen til Vandet.

De 3 udvalgte teams i parallelkonkurrencen har skullet udvikle deres forslag til en udviklingsplan for Byen til Vandet ud fra et konkurrenceprogram. Konkurrenceprogrammet er udarbejdet på baggrund af forundersøgelser, rapporter og borgerinddragelse.

Hent hele konkurrenceprogrammet

Det har været et krav til de tre konkurrerende teams, at forslagene udfolder visionen for Byen til Vandet, udnytter potentialerne i og omkring konkurrenceområdet og den unikke natur samt inddrager input fra forudgående forundersøgelser og tidligere inddragelsesprocesser på en seriøs måde. Arbejdet med udviklingsplanen følger principperne i Realdania udviklingsplaner, som er beskrevet i Realdanias publikation herom

De 3 forslag til udviklingsplanen skal baseres på visionen om Byen til Vandet og bestå af elementerne i denne figur: