Endelig udviklingsplan

Ud fra beslutningen, som dommerkomitéen træffer i september 2019, bliver et forslag til udviklingsplanen lavet færdig.

Når dommerkomitéen har bedømt de tre forslag til udviklingsplaner og kåret vinder-teamet er det hensigten, at vinderforslaget efterfølgende skal færdiggøres til en endelig udviklingsplan. Det kan evt. være med delelementer fra de øvrige forslag, som dommerkomitéen finder særligt visionære og kompetente.

Hvordan arbejdet med at lave den endelige udviklingsplan helt konkret kommer til at foregå, afhænger blandt andet af resultatet af parallelkonkurrencen og af dommerkomitéens bemærkninger. Der vil således komme en ny opgavebeskrivelse, når parallelkonkurrencen er afsluttet.

Forslaget til en endelig udviklingsplan forventes at blive sat til debat i foråret 2020, hvorefter den vil blive behandlet af Randers Byråd.

En plan for realiseringen af Byen til Vandet

Den endelige udviklingsplan bliver et gennemarbejdet styringsgrundlag for de næste mange års byudvikling. Udviklingsplanen skal på den ene side sætte retning for byudviklingen over mange år, og på den anden side komme tættere på de første etaper som grundlag for realisering inden for en kort årrække.

Udviklingsplanen skal være fleksibel og robust. Den skal danne grundlag for realisering af de første etaper, hvilket kræver en konkret masterplan, der kan danne grundlag for efterfølgende planlægning og udbud. De øvrige etaper skal beskrives på et strategisk niveau, da realisering af disse først kan ske på langt sigt. Der skal være fokus på helhed og sammenhænge, og der skal kunne ske tilpasninger af de enkelte byggemuligheder.

Udviklingsplanen handler ikke kun om at investere i anlæg, men også om investeringer i byens image og borgernes livskvalitet. Det har potentiale til at styrke byens værdier og øge skatteindtægter fra nye borgere, samt skabe flere arbejdspladser, bedre tilgængelighed, bedre og flere oplevelser omkring vandet og øget fokus på fællesskabet.

Målet er at skabe ”den gode by”, der gennem oplevelser og atmosfære inviterer til ophold i fællesskabet. Dermed kan byens rum blive ”hjerterum” med plads til den generøse by, der giver mere end den tager.