Baggrund for forslagene

Randers Kommune har i samarbejde med Realdania udskrevet en konkurrence for at få tre forslag til en udviklingsplan for Byen til Vandet.

De tre forslag til udviklingsplaner er bud på, hvordan Byen til Vandet kan realiseres. Forslagene består af 4 hovedelementer:

  1. En fysisk plan for byudviklingen samt en mere detaljeret plan for de første to etaper.
  2. Konkretisering af visionen i overordnede strategiske planer og tiltag, som ikke nødvendigvis alle kan vises i den fysiske plan.
  3. En robust etapeplan, der over en udviklingsperiode på ca. 25 år også er fleksibel i forhold til ændrede konjunkturer og ny viden.
  4. En realiserbar økonomimodel i balance over projektperioden.

Baggrunden for forslagene er en såkaldt parallelkonkurrence udskrevet af Randers Kommune i samarbejde med Realdania. I dette tilfælde betyder det, at de tre teams, TEAM Effekt, TEAM C.F. Møller og TEAM Vandkunsten, er i konkurrence med hinanden om at løse den samme opgave. 

De tre teams er valgt til at lave forslagene i en prækvalifikation, der blev gennemført i starten af 2019. Og siden den 1. april 2019 har de arbejdet på hver deres forslag til en udviklingsplan.

Randers Kommune og Realdania har stillet en række vilkår og krav til forslagenes indhold. Disse vilkår og krav er stillet blandt andet ud fra input fra borgere, forundersøgelser og beslutninger i byrådet. 

De tre forslag til udviklingsplaner blev offentliggjort og sat til offentlig debat den 28. juni 2019.