Tidsplan

Vil du vide mere om tidsplanen for Byen til Vandet? Tidsplanen bliver løbende opdateret.

1. september 2014 - Byrådet igangsætter forundersøgelsen.

13. november 2014 - 5 teams udvælges blandt 13 stærke og velkvalificerede ansøgerteams til prækvalifikation til projekt BYEN TIL VANDET.

28. november 2014 - Randers Kommunes stadsarkitekt guider de 5 prækvalificerede teams rundt i Randers midtby.

21. januar 2015 - Blandt de 5 prækvalificerede teams udvælges et vinderteam, der skal udarbejde forundersøgelsen for projekt BYEN TIL VANDET.

Januar til maj 2015 - Team C.F. Møller udarbejder forundersøgelsen i samarbejde med Randers Kommune.

Juni 2015 - Byrådet præsenteres for forundersøgelsens resultater.

August - Oktober 2015 - Inddragelsesproces med debat om forundersøgelsens resultater

Vinter 2015/16 - Politisk stillingtagen til projektets videre forløb samt udpegning af 3 ud af 7 scenarier

Januar til november 2016 – udarbejdelse af konkretiserende undersøgelser for 3 udvalgte scenarier

Marts 2017 – forventet politisk beslutning af valg af scenarie for fremtidens Randers og den kommende proces