Tidsplan

Vil du vide mere om tidsplanen for Byen til Vandet? Tidsplanen bliver løbende opdateret.

2014

Byrådet igangsætter Forundersøgelsen i samarbejde med Realdania

2015

Forundersøgelsen Byen til Vandet

Byrådet vælger 3 scenarier til nærmere konkretisering

Borgerinddragelsen Ordet er dit

Undersøgelse af potentialer for befolkningstilvækst

Byrådet igangsætter udarbejdelse af undersøgelser i samarbejde med Realdania

2016

EU vælger at støtte klimatilpasningsprojekter i kommunerne i Region Midtjylland
- Herunder Klimabåndet i Byen til Vandet med 3 mio. kr. over 6 år fra 2017

Borgerinddragelse Havnegadeparken

Undersøgelsen af Vækstpotentialer

Bystrategisk undersøgelse

Undersøgelse af Nye veje og broer i Randers midtby

2017

Byrådet vælger Scenarie 4a som retning for Fremtidens Randers

Den videre realiseringsproces