Scenarie 4a - Fremtidens Randers

Byrådet har enstemmigt udvalgt scenarie 4a til nærmere konkretisering og som grundlag for en helhedsplan og masterplan. Scenariet giver en forbedret infrastruktur og et stort byudviklingspotentiale i kombination med klimatilpasningen i KLIMABÅNDET.

Med byrådets valg af scenarie 4a er der skabt et grundlag for at opnå muligheder for merværdi i investeringerne i en byudvikling, der tager udgangspunkt i at finde flest mulige synergier mellem trafikale løsninger, klimatilpasning, adgange til naturen samt indtægter ved salg af attraktive byggeretter. Scenariet blev udvalgt fordi det indeholder store byudviklingspotentialer for ophold og bebyggelse helt tæt på vandet omkring det nordlige havnebassin, og muligheden for at byudvikle Pieren fra øst sikrer fleksibilitet i forhold til havnens udflytning.

Randers sikres mod stormflod

Scenarie 4a er Klimabroen i kombination med den eksisterende Randers Bro. Klimabroen etableres med sluseløsninger, der sikrer store dele af Randers midtby mod stormflod. Scenariet skaber en række interessante muligheder for at komme helt tæt til vandet øst for Randers Bro.

Rekreative muligheder ved havnen

Scenariet adskiller sig ved det unikke potentiale der kan skabes omkring bearbejdningen af det nordlige havnebassin. Med etableringen af sluser forenden af Pieren i kombination med en bro - kaldet Klimabroen - samt mellem fjorden og det nordlige havnebassin ved Randers Bro skabes muligheden for at anvende havnebassinet som et sluseregulerende vandspejl. Dette betyder, at arealerne langs bassinet kan give særlige rekreations- og boligkvaliteter, da risikoen for havvandsstigninger og store nedbørsmængder kan kontrolleres via sluserne, og der ikke vil være behov for at klimasikre terrænet og bygningerne inden for sluserne.

Læs om de undersøgelser der ligger til grund for valget af scenarie 4a

Pieren udgør et unikt potentiale

Pieren udgør i dette scenarie et stort potentiale med muligheden for trafikbetjening fra øst via klimabroen, således at der kan sikres en fremtidig fleksibilitet i forhold til havnens udflytning fra Pieren samt robuste muligheder for at starte udviklingen inden for flere delområder. Scenariet karakteriseres derfor af et unikt potentiale for et varieret byliv og en samlet byudvikling, der over tid har flere strenge at spille på.

Randers Bro bevares

Randers Bro bevares som trafikåre. Dette betyder at Tørvebryggen fortsat vil udgøre en barriere vest for Randers Bro mellem midtbyen og vandet, og det vil påvirke udnyttelsesmulighederne på delområderne vest for Randers Bro.