Ordet er dit

På baggrund af byrådets beslutning om at inddrage borgere, interessenter og aktører om Byen til Vandet har Randers Kommune gennemført en omfattende inddragelsesproces fra Randers Ugen til og med efterårsferien 2015.

Byrådet ønskede, at alle borgere fik mulighed for at komme med ideer og forslag til Byen til Vandet - fremtidens Randers. Randers Kommune har derfor gennemført en omfattende inddragelsesproces fra Randers Ugen til og med efterårsferien 2015. Borgere, interessenter og aktørers forslag, idéer og anbefalinger er opsamlet i en rapport, som blev forlagt for byrådet på et temamøde den 26. november 2015.

Rapporten om borgerinddragelsesprocessen kan ses her

Læs mere om forundersøgelsen og se den i dens fulde længde her.

Bylivskassen på Østervold