Om Byen til vandet

Byen skal forbindes med vandet. Som Danmarks eneste flodby er mødet mellem by, natur og vand i randers helt unik. Byen har derfor et stort uudnyttet potentiale for at blive Danmarks mest attraktive, naturskønne by, hvor naturen samler byen og vandet.

Randers står - som så mange andre byer - over for en række udfordringer i form af bl.a. klimatilpasning af lavtliggende områder og håndtering af de store mængder trafik, der i dag skaber barrierer for bevægelse på tværs fra byen til vandet. I modsætning til andre byer har Randers dog den fordel, at løsninger kan tænkes sammen med oplevelser i naturen, rekreative funktioner og arealer til byudvikling til glæde for byens nuværende og kommende borgere samt besøgende.

Randers har store potentialer for at kunne markere sig som en attraktiv østjysk bosætningsby. Realiseringen af Byen til Vandet vil kunne markedsføre byen med bylivet lige midt i naturen og ved vandet – til en pris, der er til at betale.

Byen til vandet projektområde

Historisk byudvikling

Byen til Vandet er et historisk stort byudviklingsprojekt i Randers. Efter udarbejdelsen af Forundersøgelsen i 2015 besluttede byrådet, at fremtidens Randers kan findes i 3 scenarier. Der blev herefter igangsat konkretiserende undersøgelser af vækstpotentialer, bystrategiske vurderinger samt en undersøgelse af konsekvenserne af nye veje og broer i midtbyen. På den baggrund besluttede byrådet i 2017 at det er scenarie 4a der skal danne grundlaget for det videre arbejde med at få byen til vandet.

Læs mere om scenarie 4a