Kan det lade sig gøre?

Realiseringen af Byen til Vandet kommer til at ske i mange små skidt, her kan du se konkrete eksempler på, hvordan vi kan få processen i gang.

KLIMABÅNDET – delprojekt i Coast 2 Coast Climate Challenge

EU – LIFE-programmet har udvalgt det midtjyske projekt C2C CC til støtte i de kommende 6 år fra 2017 til 2022. Randers Kommune har budt ind med bl.a. delprojektet Klimabåndet, som skal undersøge hvordan Randers kan gøres robust over for klimaforandringerne og samtidig skabe muligheder for adgange til vandet. Delprojektets mål er således at finde nye løsninger i stedet for mure, diger og volde til at holde vandet på afstand af byens værdier, og i stedet skabe nye muligheder for rekreative oplevelser nær og tæt ved vandet og naturen. Delprojektet støttes over 6 år med 3,2 mio. kr. til undersøgelser, visionære bud på nye løsninger samt platform for kommunikation af de nye løsninger.

Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

I 2015 underskrev Randers Kommune og Randers Spildevand en samarbejdsaftale om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter, hvoraf 2 af disse ligger inden for projektområdet Byen til Vandet: Storkeengen og Nordre Havnebassin.

Projekterne skal klimatilpasse dele af projektområdet med tekniske løsninger – men også mulighed for at skabe nye byrum og adgange til naturen, som ikke er set tidligere i Randers. Projekterne giver mulighederne for at anvende vandet som en ressource i byen til oplevelser og aktiviteter for borgerne.

Projekterne følger egne tidsplaner og projektledelse i henholdsvis Randers Kommune og Randers Spildevand.

Havnegadeparken august 2016

Lørdag den 20. august 2016 blev Havnegade spærret for at vi kunne at etablere et midlertidigt grønt byrum som kunne forbinde Østervold med Havnen – Havnegadeparken. I anledning af den 40. udgave af RandersUgen ønskede byrådet et særligt fokus på Byen til Vandet ved at fredeliggøre en del af Havnegade som er en reel mulighed i alle scenarier, som byrådet har udvalgt til videre konkretisering.

Formålet var at give borgerne oplevelsen af, hvordan Østervold kan komme til vandet uden den markante trafikbarriere, som Havnegade udgør samt synliggøre potentialerne i projekt ”Byen til Vandet”. Et stykke af Havnegade var iklædt rullegræs, træer, blomster og indrettet med havemøbler og parasoller, et noget andet indtryk end det der normalvis møder én på Havnegade, hvor det er bilerne som dominerer billedet. Gennemsnitligt passerer ca. 20.000 biler i døgnet på Havnegade, men den dag kunne man slå sig ned og nyde roen og det at være tæt på vandet.

Til trods for en del regn, havde mange borgere alligevel fundet vej til havnen og Havnegadeparken til hindbærsnitter, snobrød og snak. For alle der kom forbi, var der mulighed for at stemme på tre mulige fremtidsscenarier for, hvordan pieren fremtidigt kunne bebygges. Det var scenarier, der hhv. viste en grøn og bæredygtig bydel med lavere bebyggelse, et scenarie med tættere karrébebyggelse samt et scenarier med høje punkthuse. Afstemningen gav anledning til mange gode drøftelser omkring hvordan borgerne synes deres Randers skal se ud i fremtiden.