Parallelopdraget

Her på siden kan du finde baggrundsoplysninger fra parallelopdraget afholdt i foråret 2018.

Løsningsforslag fra parallelopdraget

Her på siden findes relevant materiale fra parallelopdraget om Klimabåndet, som blev gennemført i foråret 2018 med deltagelse af to teams. Det er muligt at se udbudsannoncen og finde relevante baggrundsoplysninger om parallelopdraget.

Randers Kommune har beskrevet parallelopdraget i udbudsannoncen.

Som supplement til udbudsannoncen er udarbejdet en rapport om lokale fysiske forhold.

Programmet for parallelopdraget findes her

Løsningsforslag

Hvidemølleområdet

Deltaets promenade. Et fremskudt dige hæver den nuværende pramdragersti ca. 2 m og giver derved udsigt over deltaet (over sivene). Regnvand kan forsinkes på indersiden i rekreative og naturlignende bassiner.

Krible-krable diger og megafauna. Diget placeres tilbagetrukket. Hvis Regnskoven råder over arealet lige bag diget kan der etableres mudderhul med megafauna, hvor diget anvendes som udkigspost og naturlig hegning.

Randers Regnskov

Vend vrangen ud. Ved Regnskoven erstattes diget af en tilbagetrukket glasvæg, som skaber en opholdsplads med indkig til Regnskoven og kan kobles med forsinkelse af regnvand. Anlægget opbløder barrieren mellem billetteret og ikke-billetteret areal.

Regnskoven Skywalk. En skywalk kombinerer stiforbindelse og højvandsbeskyttelse og kan blive en attraktion i sig selv. Anlægget opbløder barrieren mellem billetteret og ikke-billetteret areal.

Justesens Plæne

Tidevandsparken. Diget trækkes tilbage og tilplantes, hvilket skærmer for trafikken. Kanten mod vandet er naturlig, og ændrede vandstande opleves på tæt hold. Regnvandshåndtering integreres og giver endnu mere natur.

Justesens Amfi. Diget trækkes tilbage, og bag diget introduceres naturlig engbeplantning og træer for at styrke bynaturen. Terrænet udnyttes til at skabe Justesens Amfi, som inviterer til events såvel som uformelt ophold.

Brotoften

Tidevandsparken. Natur på Justesens Plæne forlænges til Brotoften, hvor en ny kunstig holm forstærker delta-følelsen. Diget trækkes tilbage og kombineres med opholdsarealer til fremtidige bebyggelser. Holmen kan bebygges eller bevares åben.

Brotoftdiget og Bådebryggen. Jordpåfyldning skaber et varieret terræn, hvor der på sigt udvikles nye holme. Det slyngede dige kombineres med spredte grupper af frugttræer som naturlig afskærmning af boliger. En ny træbrygge opbløder diget og styrker aktivitetsmuligheder.

Tronholmen

Den Blå Plads. Tronholmen er den sydlige halvdel af Den Blå Plads, som forbinder nord- og sydsiden af fjorden. Plinte og hævede bygninger holder vandet ude og indrammer samtidig byens fremtidige eventplads, som kan bruges til større events med telte osv.

Tronholmen Dunes. Diget integreres i kunstige klitter, som skaber naturlig forbindelse til City Beach og videre til et nyt havnebad mod øst. Klitlandskabet øger biodiversiteten og giver lommer med læ, som bruges til leg og aktiviteter.

Bolværksgrunden

Den Blå Plads. Bolværksgrunden er den nordlige halvdel af Den Blå Plads, hvor det fremtidige byggeri med opholdstrappe integreres i højvandsbeskyttelsen. En fleksibel eventplads dannes mod vandet.

Bolværkspromenaden. På ydersiden af en højvandsmur etableres Bolværkspromenaden, hvor der er mulighed for aktiviteter med bl.a. cafeer. Østervold Kaskader skaber cirkulation i havnebassinet og indbyder til ophold langs det rislende vand.

Pieren

Bynatur i første række. Højvandsbeskyttelsen trækkes tilbage og integreres i et vejforløb midt på pieren. Byggefelter på sydsiden etableres på fremskudte plateauer, hvilket giver mulighed for at trække vand og natur ind mellem byggefelterne.

Den grønne promenade. På vandsiden af den fremskudte højvandsmur fortsættes Bolværkspromenaden langs pieren. Terrænet bag muren opfyldes og giver fleksible byggemuligheder. Grønne kiler på tværs skaber nærhed til natur.

Sydhavnen

I vandkanten. Langs Sydhavnen etableres et tilbagetrukket dige, som integreres i terrænet. Byggefelter på ydersiden af diget etableres på hævede plateauer eller som resilient byggeri, der tåler en oversvømmelse.

Randers Rev. Et slynget, fremskudt dige med en stenkastning foran giver en grøn forbindelse og mulighed for at komme tæt på vandet. Muslingebanker kan etableres og rense vandet.