Byen til Vandet Forum

Byrådet har besluttet at nedsætte et åbent Forum for Byen til Vandet. Tilmeld dig og læs mere her.

Forum for Byen til Vandet handler om at mødes og drøfte visioner, planer og drømme for byens fremtid. Vores vision er at skabe en god platform for dialog, hvor du som medlem af Forum inviteres du til at debattere, kommentere og give input til byudviklingsprojektet Byen til Vandet på særlige forummøder og workshops.

Efter grundige forundersøgelser går Byen til Vandet i 2019 ind i en ny afgørende fase. Randers Kommune udbyder i samarbejde med Realdania en parallelkonkurrence, hvor tre udvalgte teams skal komme med deres bud på en visionær udviklingsplan for Byen til Vandet. I 2019 er der igen mulighed for at blive inddraget i udviklingen af Byen til Vandet. Som medlem af forum inviteres du til særlige arrangementer, hvor du kan komme med input og feedback.

Drømme-app'en

Spillet om Byen til Vandet - et spil om udgifter og indtægter, inspireret fra det klassiske matadorspil