Byen til Vandet Forum

Byrådet har besluttet at nedsætte et åbent Forum for Byen til Vandet. Tilmeld dig og læs mere her.

Forum for Byen til Vandet handler om at mødes og drøfte visioner, planer og drømme for byens fremtid. Vores vision er at skabe en god platform for dialog, hvor du som medlem af Forum inviteres du til at debattere, kommentere og give input til byudviklingsprojektet Byen til Vandet på særlige forummøder, workshops og andre aktiviteter. 

I år 2018 blev der blandt andet afholdt temaaften på VIA University College, hvor alle medlemmer af forum blev inviteret. Her introducerede borgmester Torben Hansen og udvalgsformand Claus Omann Jensen visionerne, udfordringerne og potentialerne for byudviklingsprojektet .Der var efterfølgende mulighed for at drøfte nogle af de mest centrale elementer i udviklingen af byen til vandet, blandt andet finansiering og økonomi, byudvikling, bæredygtighed og klimatilpasning.

Efter grundige forundersøgelser går Byen til Vandet i 2019 ind i en ny afgørende fase. Randers Kommune udbyder i samarbejde med Realdania en parallelkonkurrence, hvor tre udvalgte teams skal komme med deres bud på en visionær udviklingsplan for Byen til Vandet. I 2019 er der igen mulighed for at blive inddraget i udviklingen af Byen til Vandet. Som medlem af Forum for Byen til Vandet få du mulighed for at høre mere om de tre forslag til udviklingsplanen for Byen til Vandet og give dit feedback som input til dommerkomitéen. 

Hvis du er tilmeldt Forum for Byen til Vandet, vil du modtage invitationer til arrangementer via mail. 

Har du yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på byentilvandet@randers.dk.

Drømme-app'en

Spillet om Byen til Vandet - et spil om udgifter og indtægter, inspireret fra det klassiske matadorspil