Byen til Vandet Forum

Tilmeld dig, opdag, drøm og del dine idéer til fremtidens byudvikling på havnearealerne.

Det nye forum for Byen til vandet handler om at mødes og drøfte visioner, planer og drømme for byens fremtid. Vores vision er at skabe en god platform for dialog, hvor du som medlem har du mulighed for at komme med holdninger, forslag, ønsker og gode ideer til udviklingen af Byen til Vandet.

Tilmeld dig Byen til Vandet Forum her

Første forummøde 3. oktober 

Som medlem af forum inviteres du til at debattere, kommentere og give input til byudviklingsprojektet Byen til Vandet på et særligt forummøde d. 3 oktober. Du modtager direkte besked via din mail om tidspunkt og sted for første forummøde samt information om form og indhold.  

Tidspunkt: 18.30-21.00

Sted: VIA University College, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers C

Arrangementet afholdes som et temaaften, der handler om Byen til Vandet som bæredygtig bydel. Efter et oplæg om Byen til Vandet skal vi i mindre grupper udfolde nogle at de mest centrale spørgsmål, nemlig:

Hvordan sikrer vi at Byen til Vandet både indfrier vores ønsker om oplevelser ved vandet og samtidig opretholder en bæredygtig økonomimodel?

Hvordan udvikler vi en ny bydel med grønne tiltag og robuste klimatilpasningsløsninger? 

Skal vi bygge højt eller tæt, hvilke form for byrum drømmer vi om og hvordan sikrer vi at det bliver et rart sted af være? 

Du også kan tilmelde dig arrangementet ved at sende en mail til:byentilvandet@randers.dk

Fremtidige forummøder

Det andet forummøde forventes afholdt i maj 2019, hvor du som medlem af forum har mulighed for at komme med input til 3 forslag til udviklingsplanen undervejs i deres udarbejdelse inden dommerkomitéen træffer endelige beslutning om hvilken plan, der skal danne ramme for fremtidens byudvikling på havnearealerne. Forummødets form og indhold er endnu ikke besluttet. Vi vil kontakte dig over mail, og det står dig altid frit for at deltage i de enkelte aktiviteter eller ej.

Deltag i debatten om fremtidens byen til vandet 

Du og alle andre har mulighed for at bidrage med bemærkninger, forslag og kommentarer til særlige spørgsmål i den offentlige debat på kommunens facebook-side "fremtidens byen til vandet" via e-mail til byentilvandet@randers.dk. Det foregår i uge 33-41. Dine synspunkter, ønsker og idéer vil indgå i en ”database”, som politikerne vil få adgang til, inden de træffer afgørende beslutninger. Databasen vil også blive offentlig tilgængelig, og debatten vil blive opsummeret i skrift og videreformidlet til politikerne. Databasens indhold behandles naturligvis i henhold til Randers Kommunes dataforordning. Du kan læse mere om databeskyttelse her.

Har du yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på byentilvandet@randers.dk